Platforma Delegowania Pracowników

Informacja o oddelegowaniach pracowników w branży transportowej/przewozowej z EOG i Szwajcarii

Uregulowania w prawie pracy

Uregulowania mające na celu zwalczanie dumpingu płacowego i socjalnego we wszystkich branżach, a tym samym także w branży transportowej, obowiązują w Austrii już od 1 maja 2011 roku.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku dotychczasowe przepisy ustawowe zostały jedynie nieznacznie zmienione pod względem treści. Obecnie znajdują się one w ustawie o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego (austr. Lohn- und Sozialdumping-Bekämpfungsgesetz; LSD-BG), Federalny Dziennik Ustaw BGBl. I nr 44/2016

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w pliku do pobrania.

Artikel poleć