Kiküldetési platform

Milyen jövedelmet kell az Ausztriába kiküldött munkavállalóknak fizetni?

Az ausztriai kiküldetés idejére legalább az Ausztriában, törvényben, rendeletben vagy kollektív szerződésben rögzített mértékű jövedelmet kell fizetni.
Az
osztrák kollektív szerződés szerinti bérezésnél a kiküldött munkavállaló által Ausztriában ténylegesen elvégzett konkrét munka az irányadó:
Melyik kollektív szerződés alá tartozik a külföldi munkaadó, ha a munka egy Ausztriában székhellyel rendelkező vállalkozás tevékenységi körébe tartozik?
A ko
llektív szerződéshez való hozzárendelés a kollektív szerződésben lefektetett kritériumok, a tevékenységi kör (pl. szakmai vagy kisegítő tevékenység), a képesítés és a szolgálati idő, ill. a tevékenység időtartama határozza meg.

A jövedelem részét képezik különösen

  • az alapbér,
  • a rendkívüli kifizetések,
  • a túlórapótlékok,
  • a juttatások és a pótlékok,
  • a prémiumok,
  • a szolgálati gépkocsi magáncélú használata,
  • a honoráriumok,
  • a kollektív szerződésben rögzített napidíjak, amennyiben nem áll fenn költségtérítés, és céljuk a megszokott környezettől való távollét okozta hátrányok kiegyenlítése,
  • a kollektív szerződésben rögzített munkábajárási kompenzáció, amelyet azzal a feltétellel fizetnek a munkavállalóknak, hogy az ingázásra fordított idő meghaladja a napi egy órát.

Nem tartoznak a jövedelemhez a költségek megtérítése céljából adott egyéb költségtérítések (pl. kilométerpénz, a napidíj és éjszakai távollét költségtérítése, tiszteletdíj).

A rendkívüli kifizetéseket, mint az üdülési hozzájárulást vagy a karácsonyi jutalmat a kiküldött munkavállalónak a kiküldetés idejére a folyó fizetéssel együtt maradék nélkül osztható formában kell kifizetni – rendszerint a mindenkori havi munkabér kifizetésekor, még akkor is, ha a kollektív szerződés a teljes összeg kifizetését csak egy későbbi időpontra határozza meg.
Amennyiben a munkavállalót csak egyes napokra küldik Ausztriába, úgy a rendkívüli kifizetéseket csak azokra a napokra kell megfizetni.

A munkavállalók követelései és a közigazgatási ellenőrzés Ausztriában a törvényben, rendeletben vagy kollektív szerződésben meghatározott bruttó bérre is kiterjedi. Ahhoz, hogy a jövedelem ne vonjon büntetést maga után – ne legyen a minimálbér alatt – az előírásoknak megfelelő bruttó jövedelmet kell fizetni.

Artikel továbbküldés