Platforma Delegowania Pracowników

Jaką płacę minimalną należy wypłacić?

Pracownicy oddelegowani do pracy w Austrii mają prawo do co najmniej takiego wynagrodzenia z dodatkowymi wypłatami, dodatkami za nadgodziny i innymi dodatkami i dopłatami włącznie, jakie przysługuje w Austrii na podstawie ustawy, rozporządzenia lub układu zbiorowego.
Więcej szczegółowych informacji zawiera punkt menu FAQ.

Pracownicy wynajęci do pracy tymczasowej w Austrii mają prawo do takiego wynagrodzenia z dodatkowymi wypłatami, dodatkami za nadgodziny i innymi dodatkami i dopłatami włącznie, jakie przewidziane jest w układzie zbiorowym dla zakładu zatrudniającego w Austrii albo w układzie zbiorowym dla wynajmu siły roboczej do pracy tymczasowej.
Ponadto należy mieć na uwadze pozostałe wiążące przepisy o charakterze ogólnym (takie jak umowy zakładowe), które obowiązują w zakładzie zatrudniającym w odniesieniu do porównywalnych pracowników wykonujących porównywalne czynności.

Więcej szczegółowych informacji zawiera punkt menu FAQ.

Przedsiębiorstwa delegujące lub wynajmujące pracowników do Austrii zobowiązane są do wypłacania co najmniej płacy minimalnej obowiązującej w Austrii.

Konkretna wysokość płacy minimalnej nie jest w Austrii uregulowana ustawowo, lecz wynika z reguły z układu zbiorowego, który należy zastosować dla branży i wykonywanej czynności.

Wynagradzanie poniżej poziomu płacy minimalnej podlega w Austrii wysokim karom pieniężnym. Niezależnie od tego, pracownicy mogą dochodzić różnicy na drodze sądowej.

Dlatego ważne jest, ażeby już przed oddelegowaniem lub wynajęciem pracowników do Austrii dowiedzieć się jakie są płace minimalne zgodnie z mającym zastosowanie austriackim układem zbiorowym.