Platforma Delegowania Pracowników

Kiedy ma miejsce podlegające obowiązkowi zgłoszenia oddelegowanie do Austrii?

Gdy

  • pracodawca z siedzibą w państwie członkowskim UE, albo w państwie EOG, albo w Szwajcarii
  • oddelegowuje swoich pracowników do świadczenia pracy do Austrii,

wtedy pracodawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia.

W Austrii nie ma żadnej dolnej granicy okresu czasu, poniżej którego oddelegowanie nie podlegałoby obowiązkowi dokonania zgłoszenia.
Obowiązkowi zgłaszania podlega z zasady również krótkoterminowe transgraniczne świadczenie pracy.

Obowiązkowi zgłaszania nie podlega jednakże określone transgraniczne świadczenie pracy o niewielkim zakresie i krótkim czasie trwania.
Więcej szczegółowych informacji na ten temat zawiera punkt menu FAQ

Do dokonania zgłoszenia zobowiązani są również zatrudniający, którzy delegują wynajętych im za granicą pracowników do Austrii.

Pozostałe elementy oddelegowania podlegającego obowiązkowi zgłaszania opisane są ponadto w punkcie „Definicje” pod hasłem Delegowanie pracowników.