Platforma Delegowania Pracowników

Podróż służbowa

Pojęcie „podróży służbowej” nie jest bliżej określone w austriackim prawie pracy. Według przepisów o podatku dochodowym podróż służbowa ma miejsce, gdy pracownik opuszcza na zlecenie pracodawcy miejsce pracy (biuro, zakład pracy, teren zakładu, magazyn itp.) w celu załatwienia spraw służbowych.

Nie ma więc żadnej ogólnej definicji pozwalającej na udzielenie odpowiedzi, czy transgraniczna podróż służbowa

  • ma być zakwalifikowana jako oddelegowanie, czy jako wynajęcie pracownika,
  • pociąga za sobą albo nie pociąga za sobą takie skutki prawne, jak obowiązki zgłoszeniowe, wynagrodzenie co najmniej na warunkach austriackiej płacy minimalnej itp.

Należy raczej wziąć pod uwagę konkretny cel oraz treść danej podróży służbowej w konkretnym przypadku.

Zasadniczo czynności wykonywane w ramach transgranicznej podróży służbowej mogą być świadczeniem pracy również wtedy, gdy podróż służbowa trwa krótko.
W takim przypadku podróż służbową należy ogólnie postrzegać jako oddelegowanie albo wynajęcie siły roboczej.

Nie uważa się za świadczenie pracy i tym samym nie klasyfikuje się jako oddelegowania albo transgranicznego wynajęcia siły roboczej następujących czynności wykonywanych w ramach podróży służbowej:

Gdy nie są przy tym świadczone żadne inne usługi,

  • udział w seminariach, wykładach, kongresach, konferencjach
  • działalność w ramach międzynarodowych programów kształcenia, dokształcania albo programów badawczych na uniwersytetach
  • narady biznesowe
  • samo pozyskiwanie informacji, szkolenie, dokształcanie się
  • udział w targach i imprezach podobnych do targów
  • udział w imprezach kulturalnych z dziedziny muzyki, tańca, teatru albo małych form oraz z porównywalnych dziedzin w ramach transgranicznego tournée, którego wymiar pracy w Austrii ma w stosunku do całego tournée zakres podrzędny
  • pewien udział oraz realizacja międzynarodowych zawodów sportowych
  • czynność w charakterze pracownika mobilnego albo jako członka załogi w transgranicznym przewozie towarów i osób (branża transportowa) wyłącznie w ramach ruchu tranzytowego, gdy zwykłe miejsce pracy nie znajduje się w Austrii.