Platforma o vysílání pracovníků

Jak najdu minimální mzdu podle kolektivní smlouvy?

Pokud hledáte minimální mzdu podle kolektivní smlouvy, je nutné mít na paměti především toto: Kolektivní smlouvy se neuzavírají podle činností nebo profesí, nýbrž podle ekonomických oborů.
Ekonomické obory odpovídají víceméně „oblastem“ rakouských hospodářských komor.

K minimální mzdě podle kolektivní smlouvy se proto dostanete tak, že

  • konkrétní činnost, kterou vyslaný nebo dočasně přidělený zaměstnanec v Rakousku vykonává, přiřadíte k tomu ekonomickému oboru („oblasti“), do níž činnost spadá.
    Při přiřazování činnosti k ekonomickému oboru lze využít řád odborných organizací hospodářské komory.
  • do formuláře vyhledávání pod odkazem Vyhledávání zadáte označení ekonomického oboru;
  • poté otevřete kolektivní smlouvu, která podle Vašeho odhadu nejvíce odpovídá dané činnosti;
  • v této kolektivní smlouvě si přečtěte mzdový, případně platový řád (mzdové, příp. platové schéma).

Další tipy

POZOR: Stručné přehledy dávají ohledně minimální mzdy a platu jen prvotní informace o rámci, v němž se stanoví konkrétní minimální mzda.
Konkrétní stanovení minimální mzdy nebo minimálního platu vyplyne pouze ze samotné kolektivní smlouvy.