Platforma o vysílání pracovníků

Jak zaměstnavatelé/zaměstnavatelky doloží přihlášení k sociálnímu pojištění?

Přihlášení k sociálnímu pojištění ve vysílajícím státě

Vyslané nebo dočasně přidělené pracovní síly zůstávají pojištěny podle předpisů o sociálním pojištění vysílajícího státu, pokud jsou splněny následující předpoklady:

 • Vyslání nebo dočasně přidělení bude pravděpodobně trvat maximálně 24 měsíců a
 • vyslaní nebo dočasně přidělení zaměstnanci / vyslané a dočasně přidělené zaměstnankyně nestřídají žádné pracovní síly, jimž uběhla doba jejich vyslání (žádné řetězové vysílání).

Jsou-li tyto předpoklady splněny, vystaví příslušný subjekt sociálního pojištění vysílajícího státu potvrzení A1 (potvrzení, že vyslané nebo dočasně přidělené pracovní síly jsou pojištěny již ve vysílajícím státě).
Nejsou-li tyto předpoklady splněny, použijí se rakouské předpisy o sociálním pojištění.

Uvedení čísla (čísel) sociálního pojištění v souvislosti s hlášením vyslání nebo dočasného přidělení

Zaměstnavatel/zaměstnavatelka musí rakouskému ústřednímu koordinačnímu místu ohlásit před zahájením prací vyslaných zaměstnanců/zaměstnankyň nebo dočasně přidělených pracovních sil v Rakousku podrobnosti o vyslání nebo dočasném přidělení.

Další informace najdete pod položkou menu Ohlašovací povinnosti.
Společně s tímto hlášením musí být mimo jiné oznámena i čísla sociálního pojištění vyslaných nebo dočasně přidělených pracovních sil.

 

Připravenost dokladů o přihlášení k sociálnímu pojištění k předložení na místě výkonu pracovní činnosti nebo na jiném místě, které bude předtím uvedeno v hlášení

Na místě výkonu pracovní činnosti musí být připraveny k předložení doklady o přihlášení k sociálnímu pojištění.

Zásadně musí být připraveno k předložení potvrzení A1.

Pokud však pro zaměstnavatele/zaměstnavatelku nebo pro přidělující subjekt (agenturu práce) ještě nebylo možné, aby si nechali potvrzení A1 vystavit, postačí jako rovnocenné důkazy o přihlášení k sociálnímu pojištění následující dokumenty:

 • žádost o vystavení potvrzení A1 v německém nebo anglickém překladu a dále
 • dokument v německém nebo anglickém jazyce, z něhož lze vyvodit, že zaměstnanec nebo zaměstnankyně je po dobu trvání vyslání nebo dočasného přidělení přihlášen/přihlášena ve vysílajícím státě k sociálnímu pojištění, např.
  • starší formulář A 1, který však nesmí být vystavený před začátkem pracovního poměru, nebo
  • důkazy o vyplácení mzdy nebo bankovní výpisy jako doklad o tom, že jsou ve vysílajícím státě placeny příspěvky na sociální pojištění.

Povinnost mít připraveny doklady k předložení se

 • v případě vyslání týká zaměstnavatele/zaměstnavatelky;
 • v případě dočasného přidělení týká přejímajícího zaměstnavatele v Rakousku.

Tuto povinnost lze splnit tak, že doklady o přihlášení k sociálnímu pojištění budou připraveny k předložení:

 • buď přímo na místě výkonu pracovní činnosti, v případě vyslání zejména u kontaktní osoby na místě výkonu pracovní činnosti
 • nebo v případě dočasného přidělení u nějaké kontaktní osoby mimo místo výkonu pracovní činnosti (u zaměstnance/zaměstnankyně vysílajícího zaměstnavatele / vysílající zaměstnavatelky, nebo u profesního zástupce / profesní zástupkyně stran)
 • nebo u auditora/auditorky, advokáta/advokátky či notáře/notářky (u profesních zástupců/zástupkyň stran) se sídlem v Rakousku
 • nebo v pobočce v Rakousku
 • nebo v rakouské mateřské či dceřiné společnosti téhož koncernu.

Doklady o přihlášení k sociálnímu pojištění smí být připraveny k předložení na jednom z těchto míst mimo místo výkonu pracovní činnosti jedině tehdy, pokud toto bylo oznámeno předem v hlášení o vyslání nebo dočasném přidělení.

Při vyslání nebo dočasném přidělení mobilních zaměstnanců/zaměstnankyň v sektoru dopravy musí být doklady o přihlášení k sociálnímu pojištění připraveny k předložení ve vozidle.

Porušení povinnosti mít doklad o sociálním pojištění připravený k předložení lze potrestat pokutou ve správním řízení (peněžité tresty až 20 000 eur).

Bližší informace o mezinárodním a rakouském právu o sociálním pojištění