Platforma o vysílání pracovníků

Jak zaměstnavatelé doloží přihlášení k sociálnímu pojištění?

Přihlášení k sociálnímu pojištění ve vysílajícím státě

Vyslané nebo dočasně přidělené pracovní síly zůstávají pojištěny podle předpisů o sociálním pojištění vysílajícího státu, pokud jsou splněny následující předpoklady:

  • Vyslání nebo dočasně přidělení bude pravděpodobně trvat maximálně 24 měsíců a
  • vyslaní nebo dočasně přidělení zaměstnanci nestřídají žádné pracovní síly, jimž uběhla doba jejich vyslání (žádné řetězové vysílání).

Jsou-li tyto předpoklady splněny, vystaví příslušný subjekt sociálního pojištění vysílajícího státu potvrzení A1 (potvrzení, že vyslané nebo dočasně přidělené pracovní síly jsou pojištěny již ve vysílajícím státě).
Nejsou-li tyto předpoklady splněny, uplatňují se rakouské předpisy o sociálním pojištění.

Uvedení čísla sociálního pojištění v souvislosti s hlášením vyslání nebo dočasného přidělení

Zaměstnavatel musí rakouskému ústřednímu koordinačnímu úřadu ohlásit před začátkem práce vyslaného zaměstnance nebo dočasně přidělených pracovních sil v Rakousku podrobnosti o vyslání nebo dočasném přidělení.
Další informace k této problematice najdete v bodě nabídky Ohlašovací povinnost.
Společně s tímto hlášením musí být mimo jiné oznámena i čísla sociálního pojištění vyslaných nebo dočasně přidělených pracovních sil.
Nesplnění této povinnosti lze potrestat pokutou ve správním řízení (peněžní tresty
až 10 000 eur).

Připravenost podkladů o přihlášení k sociálnímu pojištění k předložení na místě výkonu pracovní činnosti nebo na jiném místě, které je známo před hlášením

Na místě výkonu pracovní činnosti musí být připraveny k předložení podklady o přihlášení k sociálnímu pojištění.

V zásadě musí být připraveno k předložení potvrzení A1.

Pokud zaměstnavatel nebo agentura práce mohou v okamžiku šetření pomocí důkazů v německém jazyce doložit, že získat potvrzení A1 nebylo možné před vysláním nebo dočasným přidělením: Žádost o potvrzení A1 včetně potvrzení příslušného subjektu sociálního pojištění, že vyslaný nebo dočasně přidělený zaměstnanec má na dobu vyslání nebo dočasného přidělení sociální pojištění ve vysílajícím státě – vždy v německém jazyce nebo překlad.

Povinnost mít připraveny doklady k předložení se

  • při vyslání týká zaměstnavatele;
  • při dočasném přidělení týká zaměstnávajícího subjektu v Rakousku.

Tuto povinnost lze splnit tak, že podklady o přihlášení k sociálnímu pojištění budou připraveny k předložení:

  • buď přímo na místě výkonu pracovní činnosti, v případě vyslání zejména u kontaktní osoby na místě výkonu pracovní činnosti
  • nebo v případě vyslání buď u kontaktní osoby mimo místo výkonu pracovní činnosti (zaměstnanci vysílajícího zaměstnance nebo zástupci profesních stran),
  • nebo u ekonomického poradce, právního zástupce či notáře (zástupci profesních stran) se sídlem v Rakousku
  • nebo v pobočce v Rakousku,
  • nebo v rakouské mateřské či dceřiné společnosti téže skupiny.

Podklady o přihlášení k sociálnímu pojištění smí být připraveny k předložení na jednom z těchto míst mimo místo výkonu pracovní činnosti jedině pod podmínkou, že to bylo oznámeno předem v hlášení vyslání nebo dočasného přidělení.

Při vyslání nebo dočasném přidělení mobilních zaměstnanců v oblasti dopravy musí být podklady o přihlášení k sociálnímu pojištění připraveny k předložení ve vozidle.

Porušení povinnosti mít doklad o sociálním pojištění připraven k předložení lze potrestat pokutou ve správním řízení (peněžité tresty až 10 000 eur).

Bližší informace o mezinárodním a rakouském právu o sociálním pojištění