Platforma o vysílání pracovníků

Kdy dochází k vyslání do Rakouska s povinností jeho ohlášení?

Když

  • zaměstnavatel se sídlem v některém členském státě EU nebo EHP nebo ve Švýcarsku
  • vysílá své zaměstnance za účelem výkonu pracovní činnosti do Rakouska,

je povinen toto vyslání ohlásit.

Konkrétní časová dolní hranice, pod kterou by vyslání nemuselo být hlášeno, v Rakousku není.
V zásadě musí být hlášena i krátkodobá přeshraniční pracovní nasazení.

Ohlašovací povinnost se však nevztahuje na určitá přeshraniční pracovní nasazení nepatrného rozsahu a krátkého trvání.
Bližší informace o této problematice najdete v bodě nabídky Časté dotazy.

Ohlašovací povinnost mají i zaměstnávající subjekty, které jim do Rakouska vysílají zaměstnance dočasně přidělené v zahraničí.

Další náležitosti vysílání s ohlašovací povinností jsou popsány též v bodě nabídky „Pojmy“ v části Vysílání zaměstnanců.