Platforma o vysílání pracovníků

Kdy dochází k dočasnému přidělení pracovníků do Rakouska s povinností jeho ohlášení?

Když

  • podnik „dává k dispozici“ své pracovní síly ze zahraničí do Rakouska
  • jinému podniku v Rakousku za účelem výkonu pracovní činnosti („dočasně je přiděluje“),

je tento podnik (agentura práce) povinen toto dočasné přidělení pracovníků ohlásit.

Ohlašovací povinnost se však nevztahuje na určitá přeshraniční dočasná přidělení nepatrného rozsahu a krátkého trvání.
Bližší informace o této problematice najdete v bodě nabídky Časté dotazy.

Další náležitosti dočasného přidělení s ohlašovací povinností jsou popsány rovněž v bodě nabídky „Pojmy“ v části Dočasné přidělování pracovních sil.