Platforma o vysílání pracovníků

Prohlášení o ochraně dat

Protokolové soubory (logfiles) serveru

Vyvoláte-li stránku www.entsendeplattform.at (tuto webovou stránku), zjistíme následující data, která jsou technicky nutná k zajištění výkonného, bezporuchového a bezpečného provozu webové stránky (tzv. „protokolové soubory serveru“):

  • Navštívená webová stránka
  • Časové pásmo, datum a hodina přístupu na webovou stránku
  • Objem odeslaných dat
  • Referer: webová stránka, ze které jste na webovou stránku přišli
  • Použitý prohlížeč, verze a nastavení prohlížeče
  • Použitý operační systém
  • IP adresa (= název přistupujícího hostitelského počítače)
  • Chybová hlášení

Data slouží ke statistickým vyhodnocením pro zlepšení výkonu a kvality webové stránky a pro analýzu chyb. Provozovatel webové stránky si vyhrazuje právo protokolové soubory serveru dodatečně překontrolovat, ukazují-li jisté indicie na protiprávní užití. K jinému využití nebo slučování těchto údajů s jinými datovými zdroji nedochází.

Data uložená v protokolových souborech jsou nejpozději po šesti měsících smazána.

Právním základem zpracování údajů je plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 pís. e nařízení k zákonu o ochraně dat).

Protože toto zpracování dat je pro provoz webových stránek nezbytně nutné, nelze podat námitku proti tomuto zpracování.

Cookies

Cookies používáme pro zatraktivnění této webové stránky a umožnění využití některých funkcí jejími návštěvníky. Jsou to malé textové soubory, které se ukládají ve vašem koncovém zařízení. Tzv. relační cookies budou smazány se zavřením vašeho prohlížeče, jiné cookies zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení a umožňují webovému serveru, aby váš prohlížeč při příští návštěvě rozpoznal (tzv. perzistentní cookies). Obvykle se přitom zjišťují následující údaje: Údaje o prohlížeči, údaje o lokalitě a IP adresa. Perzistentní cookies jsou po různě dlouhé době smazány. 

Zpracovávají-li námi používané cookies osobní data, probíhá jejich zpracování na právním základě plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. e nařízení k zákonu o ochraně dat).

Relační cookies

Používáme relační cookies, aby naše webová stránka byla efektivnější, bezpečnější a uživatelsky přívětivější, protože podporují např. zpracování protokolových souborů serveru nebo umožňují funkce, jako je zobrazení naší internetové prezentace v různých jazycích. Po ukončení příslušné relace prohlížeče budou tyto relační cookies smazány.

Statistické cookies

Pro získání informací o tom, jak jsou naše webové stránky využívány, používáme cookies, abychom jejich pomocí dodali informace našemu nástroji pro analýzu webu. Více o tom viz dále v rubrice „Matomo“.

Seznam cookies

Označení   Servis   Účel   Právní základ   Doba uložení
_pk.id Matomo   Analýza   Veřejný zájem 1 rok
_pk.ses Matomo   Analýza   Veřejný zájem 30 min.
_pk.ref Matomo   Analýza   Veřejný zájem 30 min.
JSESSION jquery   Protokol serveru, identifikace spojení   Veřejný zájem Konec relace
Apache   Webový server   Protokol serveru
identifikace spojení
Veřejný zájem Konec relace

Možnost odstranění

Instalaci cookies můžete zabránit nebo omezit nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Rovněž tak můžete již uložené cookies kdykoli smazat. Funkcionalita webové stránky je pak omezená.

Zde je uveden postup pro různé prohlížeče:

Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Firefox:

https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Safari:

https://support.apple.com/de-at/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Opera:

https://help.opera.com/de/?s=cookies+verwalten&product=latest

CloudFlare knihovny JavaScript

Na této webové stránce se nahrává webová služba firmy CloudFlare Inc., 101 Townsend St, 94107 San Francisco, USA (dále jako: CloudFlare). Používáme tato data pro zajištění plné a bezpečné funkčnosti a výkonu. V této souvislosti bude Váš prohlížeč příp. osobní údaje předávat na CloudFlare.

Právním základem zpracování údajů je plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 pís. e nařízení k zákonu o ochraně dat). Cílem je bezpečná a bezchybná funkce internetové stránky. CloudFlare se v rámci dohody EU US Privacy Shield sám certifikoval (srv. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active). K vymazání dat dojde, jakmile je splněn účel jejich sběru.

Další informace o manipulaci s přenesenými daty najdete v prohlášení o ochraně údajů CloudFlare: https://www.cloudflare.com/security-policy/?utm_referrer=https://www.google.de/.
Můžete sběru a zpracování Vašich údajů ze strany CloudFlare zabránit tím, že deaktivujete provádění skriptového kódu ve vašem prohlížeči nebo do něj instalujete blokování skriptů (najdete je např. na www.noscript.net nebo www.ghostery.com).

Matomo (dříve: PIWIK)

Na této webové stránce používáme open source software Matomo (dříve: „PIWIK“), kterým analyzujeme její používání. Přitom zpracováváme vaši IP adresu, webové stránky, které navštěvujete, webovou stránku, z níž jste na naši internetovou prezentaci přišli (URL referer), dobu vašeho setrvání na této webové stránce a četnost vyvolávání této webové stránky.

Pro sběr těchto dat ukládá Matomo prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče cookie na vašem koncovém zařízení. Toto cookie platí po dobu jednoho roku.

Matomo se využívá pro estetické, kvalitní a bezchybné zobrazení této webové stránky a poskytnutí pestrých informací v rámci naší základní orientace. Právním základem zpracování údajů je plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 pís. e nařízení k zákonu o ochraně dat).

Používáme Matomo s funkcí anonymizace „Automatically Anonymize Visitor IPs“. Ta zkrátí vaši IP adresu, takže přiřazení k Vám, příp. k internetovému připojení, které používáte, již není možné.

Pokud se zpracováním nesouhlasíte, můžete zabránit ukládání cookies nastavením ve vašem internetovém prohlížeči. Alternativně máte možnost ukončit analýzu vašeho chování formou tzv. Opt-Outs.

Předávání osobních dat na přeposílání/doporučování

Tato funkce umožňuje přeposlat obsah webové stránky na e-mailovou adresu. Údaje k tomu zadané budou použity výhradně pro tuto funkci. Data jsou za účelem vedení protokolu a následného sledování v případě zneužití ukládána po dobu dvou týdnů.

Používáme tuto funkci za účelem estetického a uživatelsky přívětivého zobrazení naší webové stránky a poskytnutí pestrých informací v rámci naší základní orientace. Právním základem zpracování údajů je plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 pís. e nařízení k zákonu o ochraně dat).

Shariff

Tato webová stránka používá tlačítko sociálních médií Shariff pro to, aby usnadnila uživatelům sdílení jejího obsahu. Tlačítka sdílení zůstávají deaktivovaná a nepřenášejí osobní údaje na Facebook, Google a Twitter – nebudou aktivována uživateli. Předtím přenos dat neprobíhá, sledování třetími osobami proto není možné. Kliknutím prohlašují uživatelé svůj souhlas s přenášením údajů a různý obsah mohou doporučovat, sdílet, komentovat.

Kontaktní formulář

Posíláte-li nám data přes kontaktní formulář, uložíme vaše údaje z formuláře včetně kontaktních údajů v něm uvedených za účelem zpracování poptávky a pro případ zpětných dotazů. Tyto údaje nebudeme bez Vašeho souhlasu předávat dále. Právním základem zpracování údajů je plnění úkolu, který je ve veřejném zájmu (čl. 6 odst. 1 pís. e nařízení k zákonu o ochraně dat).

Údaje zadané ve formuláři zůstávají u nás, dokud nepomine účel jejich ukládání (např. po ukončení zpracování vaší poptávky) nebo dokud nás k jejich vymazání nevyzvete. Závazná zákonná ustanovení – zejména doby úschovy – zůstávají nedotčena.

Podrobnější informace najdete na https://www.bma.gv.at/Datenschutzerklärung.html