Platforma vysielaných pracovníkov

Aká je minimálna mzda?

Zamestnanci, ktorí sú vyslaní za prácou do Rakúska, majú nárok minimálne na takú odmenu vrátane špeciálnych príplatkov, nadčasov a iných príplatkov a prídavkov, ktorá im v Rakúsku prináleží podľa zákona, nariadenia alebo kolektívnej zmluvy.
Ďalšie informácie nájdete v bode ponuky Časté otázky.

Zamestnanci sprostredkovaní na prácu do Rakúska majú nárok na takú odmenu vrátane špeciálnych príplatkov, nadčasov a iných príplatkov a prídavkov, ktorá je stanovená v kolektívnej zmluve pre prevádzku zamestnávajúceho v Rakúsku alebo v kolektívnej zmluve pre personálny lízing.
Okrem toho môžu byť uplatniteľné ostatné záväzné ustanovenia všeobecného druhu (akými sú napríklad prevádzkové dohody), ktoré platia v prevádzke zamestnávajúceho pre porovnateľných zamestnancov s porovnateľnými činnosťami.

Ďalšie informácie nájdete v bode ponuky Časté otázky.

Spoločnosti, ktoré vysielajú alebo sprostredkúvajú zamestnancov v Rakúsku, sú povinní platiť aspoň minimálnu mzdu platnú v Rakúsku.

Konkrétna výška minimálnej mzdy sa v Rakúsku neriadi zákonom, ale spravidla kolektívnou zmluvou, ktorá sa používa pre dané odvetvie alebo činnosť.

Nižšie odmeňovanie ako minimálna mzda je v Rakúsku vysoko pokutované. Nezávisle od toho môžu zamestnanci na súde podať žalobu z dôvodu takýchto rozdielov.

Preto je dôležité si ešte pred vyslaním alebo sprostredkovaním do Rakúska zistiť minimálne mzdy podľa príslušnej rakúskej kolektívnej zmluvy.