Platforma vysielaných pracovníkov

Aká má byť minimálna mzda?

Spoločnosti, ktoré vysielajú alebo sprostredkúvajú zamestnancov v Rakúsku, sú povinní platiť aspoň minimálnu mzdu platnú v Rakúsku.

Konkrétna výška minimálnej mzdy sa v Rakúsku neriadi zákonom, ale spravidla kolektívnou zmluvou, ktorá sa používa pre dané odvetvie alebo činnosť.

Zohľadňujte pritom informácie v tomto tématickom bloku a v tématickom bloku „kolektívne zmluvy“ a v časti Najčastejšie otázky:

  • Pre vyslaných zamestnancov/vyslané zamestnankyne v bode ponuky FAQ.
  • Pre sprostredkovaných zamestnancov/sprostredkované zamestnankyne v bode ponuky FAQ.

Okrem toho existuje nárok na náhradu nákladov.

Nižšie odmeňovanie ako minimálna mzda je v Rakúsku vysoko pokutované. Nezávisle od toho môžu zamestnanci na súde podať žalobu z dôvodu takýchto rozdielov.

Preto je dôležité si ešte pred vyslaním alebo sprostredkovaním do Rakúska zistiť minimálne mzdy podľa príslušnej rakúskej kolektívnej zmluvy.