Platforma vysielaných pracovníkov

Akú odmenu dostávajú zamestnanci vyslaní do Rakúska?

Počas vyslania do Rakúska sa musí vyplatiť odmena minimálne v takej výške, ktorá je v Rakúsku stanovená zákonom, nariadením alebo kolektívnou zmluvou.
Pre
šku odmeny podľa rakúskej kolektívnej zmluvy je rozhodujúca konkrétna a reálna práca vyslaných zamestnancov do Rakúska:
Ktorej kolektívnej zmluve by podliehal zahraničný zamestnávateľ, keby bola práca predmetom spoločnosti so sídlom v Rakúsku?
Od
stupňovanie podľa kolektívnej zmluvy sa určuje podľa kritérií v kolektívnej zmluve, podľa oblasti činnosti (napr. odborné alebo pomocné činnosti), podľa kvalifikácie a služobného času, príp. dĺžky činnosti.

K odmene patria obzvlášť

  • základná mzda,
  • špeciálne príplatky,
  • príplatky za nadčasy,
  • prídavky a príplatky,
  • prémie,
  • využívanie služobného auta na osobné účely,
  • honoráre,
  • diéty stanovené kolektívnou zmluvou, pokiaľ nie sú zamerané na náhradu, ale na vyrovnanie nevýhod, ktoré vznikajú vzdialenosťou od bežného prostredia,
  • náhrady za čas cestovania stanovené kolektívnou zmluvou, ktoré sa zamestnancovi vyplácajú za predpokladu, že jeho denné dochádzanie trvá viac ako hodinu.

K odmene nepatria ostatné finančné náhrady výdavkov (napr. príspevok za odjazdené kilometre, denné a nočné dávky, diéty).

Špeciálne príplatky , akými je dovolenkový alebo vianočný bonus, sa vyslanému zamestnancovi vyplácajú alikvotne podľa dĺžky vyslania – spravidla už pri danej mesačnej mzde, aj ak je v kolektívnej zmluve stanovené vyplatenie celej sumy až na neskôr.
Ak je zamestnanec vysielaný do Rakúska len po dňoch, vyplácajú sa špeciálne príplatky len za tieto dni.

Nárok zamestnanca a správna kontrola v Rakúsku zahŕňajú hrubú mzdu stanovenú podľa zákona, nariadenia alebo kolektívnej zmluvy. Aby nedošlo k trestnému odmeňovaniu nižšiemu ako je minimálne, musí byť zaručená hrubá mzda.