Platforma za napotitev na delo

Ali za določene vrste čezmejnega dela obstajajo izjeme od obveznosti, ki so opisane na tem spletnem mestu?

Da, za nekatere vrste kratkotrajnega čezmejnega dela manjšega obsega v okviru napotitve ali posredovanja s strani koncerna ne veljajo avstrijski predpisi o minimalni plači, obveznosti prijave in nadzoru plačil.

Takšno delo je izvzeto samo takrat, ko delavec ostane pri vas in ne opravlja drugih del.
To vključuje:

  • poslovne razgovore;
  • udeležbo na seminarji, predavanjih, kongresih in zasedanjih;
  • dejavnost v okviru mednarodnih programov za izobraževanje, usposabljanje ali raziskave na univerzah;
  • udeležbo na sejmih in sejmom podobnih prireditvah;
  • udeležbo na kulturnih prireditvah na področju glasbe, plesa, gledališča ali kabareta in podobnih področjih v okviru čezmejne turneje, pri čemer je obseg dela v Avstriji glede na celotno turnejo manjši;
  • določeno udeležbo in izvedbo mednarodnih športnih tekmovanj;
  • dejavnost, ki jo posameznik izvaja kot mobilni delavec ali član posadke v čezmejnem prevozu oseb in blaga (prevozništvo) izključno v okviru tranzitnega prometa, kadar običajni kraj opravljanja dela ni v Avstriji;
  • dejavnost znotraj koncerna z mesečno bruto plačo, ki presega določeno mejo (ki je valorizirana na začetku vsakega leta in leta 2021 znaša 6.937,50 euro).

Izvzeta sta tudi napotitev in posredovanje strokovnjakov znotraj koncerna za skupaj največ dva meseca na koledarsko leto, katerih nameni so:

  • raziskave in razvoj, izobraževanje s strokovnim osebjem, načrtovanje projektnega dela ali
  • izmenjava izkušenj, poslovno svetovanje, kontroling ali sodelovanje oddelkov koncerna z osrednjo funkcijo upravljanja in načrtovanja, ki so pristojni za več držav.