Platforma za napotitev na delo

Kolofon

Razkritje v skladu s 25. členom avstrijskega zakona o medijih (Mediengesetz)

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Stubenring 1
1010 Wien

Številka ID za DDV: ATU38680502

Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse BUAK
Kliebergasse 1A
1050 WIEN

Številka ID za DDV: ATU 37727304

Sodelovanje:
To spletno mesto z informacijami je storitev avstrijskega ministrstva za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov ter sklada za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (BUAK).

Kontaktna oseba, ki je odgovorna za vsebino:
Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft
Stubenring 1
1010 Wien
Abteilung II/B/9
E-pošta: entsendeplattform@bmaw.gv.at

Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse BUAK
Kliebergasse 1A
1050 Wien
Abteilung Koordinierungsstelle
E-pošta: koordinierungsstelle@buak.at

Zasnova, tehnična izvedba in skrbništvo:
Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes GmbH
Johann-Böhm-Platz 1
1020 Wien

E-pošta: tl@oegbverlag.at
Web: www.oegbverlag.at

Št. DVR: 046 655
Številka ID za DDV: ATU 55591005
Matična številka: 226769i
Sedež: Dunaj, registrirano pri gospodarskem sodišču na Dunaju

Pravna opozorila:

Izključitev odgovornosti:
Informacije, ki so na voljo na tem spletnem mestu, sta avstrijsko ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov ter sklad za dopust in odpravnino gradbenih delavcev pripravila z največjo skrbnostjo, jih stalno posodabljata in preverjata njihovo vsebinsko ustreznost. Vendar možnosti napak ni mogoče povsem izključiti. Napačne navedbe bodo popravljene nemudoma po seznanitvi z njimi. Ministrstvo za socialne zadeve (entsendeplattform@bmaw.gv.at) in sklad za dopust in odpravnino gradbenih delavcev (koordinierungsstelle@buak.at) se zato zahvaljujeta za vsak napotek in predlog za izboljšanje tega spletnega mesta. Za popolnost, aktualnost in vsebinsko ustreznost navedenih informacij in dokumentov zato ne prevzemamo odgovornosti. Predvsem ne moremo jamčiti za popolnost in pravilnost informacij, ki jih je mogoče pridobiti prek povezav na spletna mesta tretjih oseb. Takšnih informacij zlasti ni mogoče uporabiti za utemeljevanje pravnih zahtevkov.

Avtorske pravice:
Vse vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu, so zaščitene z avtorskimi pravicami. Njihova uporaba je dovoljena samo z izrecnim soglasjem avstrijskega ministrstva za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov ter sklada za dopust in odpravnino gradbenih delavcev.

Povezave/prenosi:
Povezave na to spletno mesto so zaželene, če so navedene kot zunanje povezave in se sklicujejo na celotno mesto (vključno z navigacijskim okvirjem). Prevzem glavnega okna v okvir osebe, ki navaja povezavo, ni dovoljen. Naše povezave na tuja spletna mesta in povezave na neznane prenose so namenjena samo kot usmeritev do teh spletnih mest/prenosov; zato so kot zunanje povezave vedno prikazane v novem oknu brskalnika. Izdajatelj se izrecno ne identificira z vsebino spletnega mesta/prenosov, za katere so zagotovljene povezave, in zanje ne prevzema odgovornosti. Če je na strani ali pri prenosu, za katere so zagotovljene povezave, navedena vprašljiva vsebina, vas prosimo, da nas o tem obvestite; v tem primeru bomo povezavo/povezavo do prenosa takoj izbrisali.

Dostopnost:
Vsebina te spletne storitve je v skladu s smernicami Web Content Accessibility Guidelines 2.0 konzorcija World Wide Web Consortium (W3C), ravni AA, ki so na voljo na povezavi http://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/.

Varstvo podatkov:
Na tem spletnem mestu se z odprtokodnim programom za spletno analitiko, Piwik (http://piwik.org), zbirajo podatki za trženjske namene in za potrebe optimizacije. Iz teh podatkov je s psevdonimom mogoče ustvariti uporabniški profil. Za ta namen se lahko uporabljajo piškotki. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki so lokalno shranjujejo v medpomnilniku spletnega brskalnika obiskovalca spletnega mesta. Piškotki omogočajo ponovno prepoznavanje spletnega brskalnika.
Podatki, pridobljeni s programom Piwik, se brez posebej zagotovljenega soglasja zadevne osebe ne uporabljajo za identifikacijo uporabnika tega spletnega mesta in niso združeni z osebnimi podatki nosilca psevdonima. Soglasje za zbiranje in shranjevanje podatkov je mogoče kadar koli preklicati in velja za prihodnje zbiranje in shranjevanje.

Varstvo podatkovnih zbirk (kolektivne pogodbe):
Celotna zadevna zbirka podatkov in njeni bistveni deli so zaščiteni z avstrijskim zakonom o avtorskih pravicah (Urheberrechtsgesetz, 76c ff §§ UrhG). Vsaka predelava, predvsem razmnoževanje, razširjanje ali objavljanje (spletna uporaba) celotne zbirke podatkov ali njenih bistvenih delov so zato dovoljeni samo s predhodnim, izrecnim soglasjem. Besedila kolektivnih pogodb si lahko kadar koli ogledate za lastne namene in, če je to tehnično možno, brez omejitev dostopa ter jih tudi natisnete ali shranite. V primeru kršitve avtorskih pravic bomo morali začeti sodni postopek za zaščito lastnih pravic do zbirke podatkov; opozarjamo, da je kakršen koli komercialni poseg v naše pravice kazniv.