Entsendeplattform

Agrana Stärke / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 4. 2021


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 1,3 %
  • Zvýšení odměny učňů o 1,3 %
  • Zvýšení příplatku za ztížené pracovní podmínky o 0,01 €


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 748,49 € do 1 877,08 €
  • Kvalifikované činnosti: od 2 007,34 € do 2 717,09 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 789,91
ve 2. roce učení: € 930,19
ve 3. roce učení: € 1 309,28
ve 4. roce učení: € 1 511,35


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná služební léta, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
do 6 měsíců 1 týden
déle než 6 měsíců 6 týdnů
déle než 2 roky 8 týdnů
déle než 5 let 13 týdnů
déle než 15 let 17 týdnů
déle než 25 let 21 týdnů

Pro pracovníky z dělnických profesí:
do 6 měsíců 1 týden
déle než 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: Zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musejí být uplatněny do 5 měsíců od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance