Entsendeplattform

Asfalciarz, dekarz do układania mas bitumicznych, pracownik do układania uszczelnień Wiedeń / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Wiedeń


Początek obowiązywania
01.05.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 2,9 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 11,79 € do 13,51 € za godzinę
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 14,20 € do 15,42 € za godzinę


Dodatki/dopłaty
Dodatek za pracę w nocy, płaca gwarantowana dla długoletnich pracowników


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
Okres zatrudnienia < 10 lat 1 tydzień
Okres zatrudnienia od 10 do 20 lat 2 tygodnie
Okres zatrudnienia > 20 lat 3 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Wszelkich roszczeń ze stosunku zatrudnienia należy dochodzić w przeciągu 4 miesięcy od dnia wypłaty za tydzień pracy, w którym powstało roszczenie, w innym razie roszczenia przepadają.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłata gratyfikacji bożonarodzeniowej
  • 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy

Weiterempfehlen