Entsendeplattform

Pekár / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 10. 2023


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie platov KZ o 9,71 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 9,71 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 818,52 € do 1 823,82 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 1 875,05 € do 2 085,50 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 2 308,67 € do 2 542,34 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 616,75 €
v 2. ročníku: 783,07 €
v 3. ročníku: 1.112,08 €
v 4. ročníku (pri dvojitom učňovstve, všetky 4 roky v rovnakej prevádzke, pekár/cukrár) 1.220,13 €


Príplatky
Príplatok za sťažené pracovné podmienky, diéty, príspevok na manko, príplatky za nočnú zmenu, nedele a štátne sviatky.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatky za nadčasy
: od 50 % do 200 %.


Výpovedné lehoty
1 deň pred koncom pracovného týždňa


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že
pohľadávky
vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť písomne uplatnené
do 4 mesiacov
(pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú
!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu