Entsendeplattform

Peki / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 10. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,11 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 2,3 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.556,40 € do 1.560,94 €
  • Kvalificirana dela: od 1.604,79 € do 1.784,90 €
  • Visokokvalificirana dela: od 1.975,74 € do 2.175,90 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 527,85 €
v 2. letu vajeništva: 670,20 €
v 3. letu vajeništva: 951,78 €
v 4. letu vajeništva (v primeru dvojnega vajeništva, vsa 4 leta v istem podjetju, pek/slaščičar) 1.044,26 €


Dodatki
Dodatek za posebne pogoje dela, dnevnica, dodatek za primanjkljaj, dodatki za nočno delo ter nedeljsko delo in delo ob praznikih.


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 40 ur.
Dodatki za nadurno delo: 50 % do 200 %.


Odpovedni roki
1 dan do konca delovnega tedna


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v roku 4 mesecev (opomba: izjeme!) v pisni obliki, sicer jih ni več mogoče uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Izredno plačilo božičnice in regresa