Entsendeplattform

Gospodarstwa rolne w regionie Burgenland / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Burgenland


Początek obowiązywania
01.04.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 1,5 %


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: € 1500,00
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 1500,00 do € 1784,79


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 729,64
w 2. roku nauki: € 917,68
w 3. roku nauki: € 1119,72


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi z reguły 40 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
przed upływem 1. roku pracy 14 dni
po upływie 1 roku pracy 1 miesiąc
po upływie 5 lat pracy 2 miesiące
po upływie 15 lat pracy 3 miesiące
po upływie 20 lat pracy 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 12 miesięcy od ich powstania.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego