Entsendeplattform

Kmetije, Gradiščansko / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Gradiščansko


Začetek veljavnosti
1. 1. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivni pogodbi za 2,99 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: € 1.500,00
  • Kvalificirana dela: od 1.544,85 € do 1.838,16 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 751,46
v 2. letu vajeništva: € 945,12
v 3. letu vajeništva: € 1.153,20


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas praviloma znaša 40 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
pred dopolnjenim 1. letom delovne dobe 14 dni
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 1 mesec
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 20. letu delovne dobe 5 mesecev


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevki iz delovnega razmerja zastarajo po poteku
12 mesecev
od njihovega nastanka.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa