Entsendeplattform

Kmetije, Gradiščansko / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Gradiščansko


Začetek veljavnosti
1. 4. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivni pogodbi za 1,5 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: € 1.500,00
  • Kvalificirana dela: od 1.500,00 € do 1.784,79 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 729,64
v 2. letu vajeništva: € 917,68
v 3. letu vajeništva: € 1.119,72


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas praviloma znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
pred dopolnjenim 1. letom delovne dobe 14 dni
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 1 mesec
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 20. letu delovne dobe 5 mesecev


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevki iz delovnega razmerja zastarajo po poteku 12 mesecev od njihovega nastanka.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa