Entsendeplattform

Budowlana działalność pomocnicza / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2018


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płacy minimalnej w ramach zbiorowych układów pracy oraz wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,50%
  • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe)


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 1766,19 € do 2052,65 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 2183,16 € do 2230,62 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 2342,49 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 716,99 €
w 2. roku nauki: 1069,55 €
w 3. roku nauki: 1600,08 €


Dodatki
Różne dodatki za uciążliwości w zależności od grupy zawodowej i kraju związkowego (np. dodatek za brudną pracę, dodatki za pracę w uciążliwych warunkach).


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
przez pracownika/pracodawcę: od 1 tygodnia do 3 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 3 miesięcy wnieść pozew do sądu!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłata diety w razie prac zamiejscowych
  • wypłata dodatku bożonarodzeniowego
  • Uwaga: zastosowanie mają przepisy ustawy BUAG

Weiterempfehlen