Entsendeplattform

Stavební průmysl a pracovníci ve stavebnictví / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2021


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 2,1 %


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 12,00 do 13,09 €
 • Kvalifikované činnosti: od 13,78 do 15,37 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: od 16,88 do 17,35 €


Odměna učňů
1. rok učení: 6,15 €
2. rok učení: 9,22 €
3. rok učení: 12,30 €
4. rok učení: 13,83 €
Učni, kteří do učebního oboru nastoupili po dosažení 18. roku života 12,30 €


Příplatky
Různé příplatky za zátěž v závislosti na profesní skupině (např. příplatky za práci ve znečištěném prostředí, rizikový příplatek, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí).


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
 • Zaměstnanec/zaměstnavatel:
  • -
   kdykoli
  • -
   do konce kalendářního týdne
  • -
   do 3 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že po ukončení pracovního poměru musí být veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli zásadně uplatněny do tří měsíců, protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do osmi týdnů uplatněny soudní cestou!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
 • Úprava o cestovních náhradách při práci na stavbě: náhrada nákladů od tří hodin, příp. devíti hodin při každodenním dojíždění
 • Zvláštní výplata vánoční odměny
 • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG)