Entsendeplattform

Výstavba a stavebníctvo / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2018


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 2,6 %
 • Skutočná výška platov: Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 1 879,76 € do 2 049,26 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 157,74 € do 2 406,90 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: € od 2 644,20 € do 2 717,09 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 962,76 €
v 2. ročníku: 1 444,14 €
v 3. ročníku: 1 925,52 €
v 4. ročníku: 2 166,21 €
Učni, ktorí začnú s výukou po dovŕšení 18. roku 1 925,52 €


Príplatky
Rôzne príplatky za záťaž podľa pracovnej skupiny (napr. príplatky za prácu v špinavom prostredí, nebezpečnom prostredí, za sťažené podmienky)


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnávateľ:
  • -
   kedykoľvek
  • -
   do konca kalendárneho týždňa
  • -
   do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že po ukončení pracovného pomeru musia byť všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 8 týždňov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
 • Upravenie diét pri prácach na staveniskách: Úhrada výdavkov od 3 hodín, príp. od 9 hodín pri dennej ceste domov
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
 • Pozor: platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)

Weiterempfehlen