Entsendeplattform

Výstavba a stavebníctvo / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie miezd podľa KZ o 4,2 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 12,50 € do 13,64 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 14,36 € do 16,02 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 17,59 € do 18,08 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 6,41 €
v 2. ročníku: 9,61 €
v 3. ročníku: 12,82 €
v 4. ročníku: 14,42 €
Učni, ktorí začnú s výukou po dovŕšení 18. roku 12,82 €


Príplatky
Rôzne príplatky za záťaž podľa pracovnej skupiny (napr. príplatky za prácu v špinavom prostredí, nebezpečnom prostredí, za sťažené podmienky)


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnávateľ:
  • -
   kedykoľvek
  • -
   do konca kalendárneho týždňa
  • -
   do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že po ukončení pracovného pomeru musia byť všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi uplatnené
do 3 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú
! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky
uplatnené
do 8 týždňov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
 • Upravenie diét pri prácach na staveniskách: Úhrada výdavkov od 3 hodín, príp. od 9 hodín pri dennej ceste domov
 • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
 • Pozor: platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)