Entsendeplattform

Gradbena industrija in gradbeništvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 4,2 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 12,50 € do 13,64 €
 • Kvalificirana dela: od 14,36 € do 16,02 €
 • Visokokvalificirana dela: 17,59 € do 18,08 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 6,41 €
v 2. letu vajeništva: 9,61 €
v 3. letu vajeništva: 12,82 €
v 4. letu vajeništva: 14,42 €
Vajenci, ki začnejo vajeništvo po dopolnjenem 18. letu starosti 12,82 €


Dodatki
Različni dodatki za obremenitve glede na poklicno skupino (npr. dodatek za delo v umazanem okolju, dodatek za nevarnost, dodatek za posebne pogoje dela)


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
 • Delojemalci/delodajalci:
  • -
   kadar koli
  • -
   do konca koledarskega tedna
  • -
   do 3 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti po zaključku delovnega razmerja vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi
v roku 3 mesecev
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba
sodno uveljavljati
v roku 8 tednov!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
 • Ureditev dnevnic za dela na gradbiščih: povračilo stroškov od 3 ur oz. od 9 ur pri vsakodnevni vožnji domov
 • Izredno plačilo božičnice
 • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)