Entsendeplattform

Rudarstvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 11. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače za 3,0 %
 • Povišanje dejanskih plač za 3,55 %
 • Povišanje dodatkov po kolektivni pogodbi za 3,0 %
 • Povišanje nadomestil stroškov za 2,5 %
 • Povišanje nadomestil za vajence za
  • 6,74% (v 1. letu vajeništva)
  • 4,27% (v 2. letu vajeništva)
  • 5,61% (v 3. letu vajeništva)
  • 5,63% (v 4. letu vajeništva:)


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 2.089,87 € do 2.195,46 €
 • Kvalificirana dela: od 2.398,29 € do 2.763,02 €
 • Visokokvalificirana dela: od 3.093,91 € do 3.542,60 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 800,00
v 2. letu vajeništva: € 1.000,00
v 3. letu vajeništva: € 1.325,00
v 4. letu vajeništva: € 1.750,00


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost, dodatek za nočno delo, dodatek za izmensko delo, nadomestilo za montažo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:

pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev
Za delojemalce:

pred dopolnjenim 1. letom delovne dobe 1 teden
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 2 tedna
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 4 tedne
po dopolnjenem 10. letu delovne dobe 6 tednov

Delavci lahko dajo odpoved ob koncu delovnega tedna!


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi
v 6 mesecih
!


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Posebni prejemek božičnice in regresa
 • 24. december je dela prost dan
 • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih