Entsendeplattform

Rudarstvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 11. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače za 1,45 %
 • Povišanje dejanskih plač za 1,45 %
 • Povišanje dodatkov po kolektivni pogodbi za 1,45 %
 • Povišanje nadomestil stroškov za 1,45 %
 • Povišanje nadomestil za vajence za 1,45 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 2.029,00 € do 2.131,51 €
 • Kvalificirana dela: od 2.328,44 € do 2.682,54 €
 • Visokokvalificirana dela: od 3.003,80 € do 3.439,42 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 749,49
v 2. letu vajeništva: € 959,01
v 3. letu vajeništva: € 1.254,67
v 4. letu vajeništva: € 1.656,75


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost, dodatek za nočno delo, dodatek za izmensko delo, nadomestilo za montažo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:
pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev
Za delojemalce:
pred dopolnjenim 1. letom delovne dobe 1 teden
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 2 tedna
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 4 tedne
po dopolnjenem 10. letu delovne dobe 6 tednov

Delavci lahko dajo odpoved ob koncu delovnega tedna!


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v 6 mesecih!


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Posebni prejemek božičnice in regresa
 • 24. december je dela prost dan
 • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih