Entsendeplattform

Pokladači podlahových krytin / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2020


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 2,95 %
  • Stávající mzdy: zachování přeplatku (paralelní posun)


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: 11,14 € až 12,11 €
  • Kvalifikované činnosti: od 12,62 € do 12,94 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: 13,58 €


Odměna učňů
v 1. roce učení: 4,97 €
ve 2. roce učení: 6,11 €
ve 3. roce učení: 7,28 €
u dvouoborového učebního poměru, učni ve 4. roce učení 8,47 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Zaměstnanec/zaměstnavatel: 2 týdny


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny do tří měsíců, protože jinak zanikají!


Další vymoženosti sociální politiky
např.
  • platba cestovních náhrad při práci v zahraničí
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou

Weiterempfehlen