Entsendeplattform

Državni gozdovi, DV 1997 / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Öffentlicher Dienst


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač za 1,5 %
  • Povišanje dodatkov za 1,5 %


Minimalna plača
  • Kvalificirana dela: od 2.346,06 € do 3.400,92 €
  • Visokokvalificirana dela: od 3.468,30 € do 6.672,59 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 636,22 €
v 2. letu vajeništva: 848,29 €
v 3. letu vajeništva: 1.036,06 €


Nadomestila
Dodatki za vodje pisarne ali namestnike vodij


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur na teden. Za nekatere skupine je določen glede na 14. člen predpisov o državnih gozdovih (Bundesforste-Dienstordnung) (zahtevani delovni čas je odvisen od vrste storitve)
Nadure: 50-odstotni dodatek, ponoči 100-odstotni dodatek; nadomestilo za nedeljsko delo in delo med prazniki: do 8. ure 100-odstotni dodatek, od 9. ure 200-odstotni dodatek


Odpovedni roki
Načeloma s potekom vsakega koledarskega četrtletja
1. in 2. leto delovne dobe: 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe: 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe: 3 mesece
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe: 4 mesece
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe: 5 mesecev


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Pogodba o zaposlitvi lahko vsebuje klavzule, ki urejajo, da zahtevkov ni možno uveljavljati, če niso zoper delodajalca predloženi v določenem roku!


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Izredni dopust