Entsendeplattform

Leśniczy federalni / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac miesięcznych we wszystkich kategoriach o 1,5%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 1,5%
  • 300,00 € Corona-Bonus


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 1757,34 € do 2363,73 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 2812,19 € do 3260,63 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 3405,34 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 843,88 €
w 2. roku nauki: 1092,41 €
w 3. roku nauki: 1527,60 €

Specjalne przepisy dla uczących się zawodu w rozumieniu § 80 ustawy LF-DG


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:
przed końcem 1. roku pracy 14 dni
po upływie 1 roku pracy 1 miesiąc
po upływie 5 lat pracy 2 miesiące
po upływie 15 lat pracy 3 miesiące


Uwaga: Przepadek roszczeń
  • Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy w przeciągu 6 miesięcy!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty specjalne w wysokości 50% podstawy wymiaru za kwartał kalendarzowy
  • 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy

Weiterempfehlen