Entsendeplattform

Profese pokrývačů / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 4,0 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 12,02 €
  • Kvalifikované činnosti: od 12,99 € do 14,24 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 15,57 €


Odměna učňů
1. rok učení: 5,85 €
2. rok učení: 7,30 €
3. rok učení: 8,75 €
4. rok učení: 10,10 €


Příplatky
Různé příplatky za zátěž v závislosti na profesní skupině a spolkové zemi (např. příplatek za práci ve znečištěném prostředí, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí).


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: od 1 týdne do 4 týdnů
  • Zaměstnavatel: od 1 týdne do 4 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny
do tří měsíců
, protože jinak
zanikají!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Úhrada nákladů spojených s přeložením na jiné pracoviště v místě jiném než bydliště
  • Zvláštní výplata vánoční odměny
  • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG)