Entsendeplattform

Krovci / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 2,1 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 11,53 €
  • Kvalificirana dela: od 12,45 € do € 13,66 €
  • Visokokvalificirana dela: od 14,97 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 5,60 €
v 2. letu vajeništva: 7,00 €
v 3. letu vajeništva: 8,40 €
v 4. letu vajeništva: 9,70 €


Dodatki
Različni dodatki za obremenitve glede na poklicno skupino in zvezno deželo (npr. dodatek na delo v umazanem okolju, dodatek za posebne pogoje dela)


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna do 4 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Plačilo odpravnine
  • Izredno plačilo božičnice
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)