Entsendeplattform

Aenderung Historie

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 11. 2022


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení skutečných mezd o 7%
 • Zvýšení minimálních mezd podle kolektivní smlouvy o 5,4%, +75 €
 • Zvýšení příplatků podle kolektivní smlouvy o 7  %
 • Zvýšení náhrad výdajů spojených s výkonem zaměstnání o 7 %
 • Zvýšení odměny učňů o
  • 100,00 € (v 1. roce učení)
  • 90,00 € (ve 2. roce učení)
  • 100,00 € (ve 3. roce učení)
  • 120,00 € (ve 4. roce učení)


Minimální mzda / minimální plat
 • BG A (nevyučení dělníci): € 2.236,16
 • BG B (zaučení dělníci): € 2.236,16
 • BG D (kvalifikovaní dělníci): € 2.566,17


Odměna učňů
1. rok učení € 900,00
2. rok učení € 1 090,00
3. rok učení € 1 425,00
4. rok učení € 1 870,00


Příplatky
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí, rizika a práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v noci, příplatek za práci na směny (2. a 3. směna), montážní příplatek


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty
podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
 • Zaměstnanec
  : od 1 týdne do 6 týdnů
 • Zaměstnavatel
  : od 6 týdnů do 5 měsíců


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že určité nároky z pracovního poměru (např. úhrada přesčasů, odškodnění za cestovní výdaje, jakož i určité příplatky a přirážky) vůči zaměstnavateli musí být uplatněny ústně nebo písemně
do šesti měsíců
(pozor: výjimky!), protože jinak
zanikají
!


Další vymoženosti sociální politiky
např.
 • Zápočet rodičovské dovolené
 • Služební postup
 • Příspěvek při životním výročí
 • Možnost pracovního volna