Entsendeplattform

Elektroindustrija in elektronska industrija / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 5 %
 • Povišanje dejanskih plač za 4,8 – 6,7 %
 • Povišanje nadomestil za vajence za Ø 8,6 %
 • Povišanje dodatkov za 4,8 %
 • Povišanje nadomestil stroškov za 3,5 %


Minimalna plača
€ 2.037,00
(osnovna stopnja poklicne skupine A)


Nadomestilo za vajence
I II
v 1. letu vajeništva: € 1.000,00 € 1.250,00
v 2. letu vajeništva: € 1.250,00 € 1.625,00
v 3. letu vajeništva: € 1.500,00 € 1.875,00
v 4. letu vajeništva: € 1.950,00 € 2.071,88


Dodatki
Dodatek za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in nevarnost, dodatek za nočno delo, dodatek za izmensko delo (2. in 3. izmena), nadomestilo za montažo itd.


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki
glede na trajanje delovne dobe delavca:
 • Delavci
  : od 1 tedna do 6 tednov
 • Delodajalci
  : od 6 tednov do 5 mesecev


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti določeni zahtevki iz delovnega razmerja (npr. nadomestila za nadure ter določene dodatke) zoper delodajalce predloženi
v 6 mesecih
(opomba: izjeme!) v pisni obliki, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
!


Druge prednosti na področju socialne politike
priznavanje obdobja za starševski dopust, študijski dopust, sistem za napredovanje, jubilejna nagrada.