Entsendeplattform

Výroba octa, esencí a lihovin / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2022


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 3 %
  • Zvýšení příplatků podle odpracovaných služebních o 3 %
  • Zvýšení odměny učňů o 3 %
  • Zvýšení stravného o 3 %
  • Přeplatky zůstávají zachovány


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 1 774,45 € do 1 838,57 €
  • Kvalifikované činnosti: od 1 897,96 € do 2 143,33 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 2 287,95


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 750,17
ve 2. roce učení: € 964,50
ve 3. roce učení: € 1 393,17
ve 3. roce učení: € 1 500,33


Příplatky/přirážky
Příplatky za odpracovaná léta


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %, příp. 150 %.


Výpovědní lhůty
Pro technicko-hospodářské pracovníky:

do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 6 týdnů
nad 2 roky 8 týdny
nad 5 let 13 týdny
nad 15 let 17 týdny
nad 25 let 21 týdny

Pro pracovníky z dělnických profesí:

do 6 měsíců 1 týden
nad 6 měsíců 4 týdny


Upozornění: zánik nároků
Veškeré nároky z pracovního poměru musí být uplatněny
do 5 měsíců
od svého vzniku, případně oznámení, v opačném případě zanikají.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Odměna při životním výročí zaměstnance