Entsendeplattform

Mesna industrija / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 7. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače po kolektivni pogodbi za Ø 1,9 odstotka
  • Zvišanje nadomestil za vajence za 2 odstotka
  • Zvišanje dnevnic in dodatkov za delovno dobo za 1,7–1,9 odstotka
  • Ugodnejše operativne ureditve ostanejo in obljubljeno je bilo pogodbeno preplačilo.


Minimalna plača
1.594,68 evra – plačna kategorija za delavce v prvih 3 mesecih.


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 779,58
v 2. letu vajeništva: € 1.002,32
v 3. letu vajeništva: € 1.447,80
v 4. letu vajeništva € 1.559,17


Dodatki
Za voznike viličarjev, polkvalificirane delojemalce plačne kategorije 5, začasne delavce, nočno delo, delo ob praznikih in nedeljsko delo, dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost, dodatek za delovno dobo.


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure.
Dodatki za nadurno delo: 50 % do 150 %


Odpovedni roki
Delovno razmerje je mogoče prekiniti do konca delovnega tedna ob upoštevanju naslednjih odpovednih rokov:
  • Obojestransko:delovna doba do 6 mesecev – 1 teden
  • Delojemalci:delovna doba več kot 6 mesecev – 4 tedni
  • Delodajalci:delovna doba od več kot 6 mesecev do 25 let in več – od 6 tednov do 21 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v 5 mesecih (opomba: izjeme!) v pisni obliki, sicer jih ni več mogoče uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
Odobritev ohranitve preplačil.
Dodatna kolektivna pogodba o izumih, povezanih z delom, in predlogih za izboljšanje.