Entsendeplattform

Gozdarji, zasebno gospodarstvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,8 %
 • Povišanje nadomestila za sečnjo z motorno žago za 2,8 %
 • Povišanje pavšalov za nakup motorne žage za 2,2 %


Minimalna plača
1.793,66 €


Nadomestilo za vajence
urno
v 1. letu vajeništva: 6,95 €
v 2. letu vajeništva: 8,48 €
v 3. letu vajeništva: 10,00 €


Nadomestila
Pavšali za orodje in motorne žage ter nadomestila za potne stroške


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur
.
Dodatki za nadurno delo:
 • Za vsako naduro, ki presega določen običajni redni delovni čas ob upoštevanju možnosti razdelitve delovnega časa v obračunskem obdobju 52 tednov, velja dodatek v višini
  50 %
  .
 • Za dodatno delo ob nedeljah in praznikih velja dodatek v višini
  100 %
  k urni postavki.


Odpovedni roki
Delovna razmerja za nedoločen čas lahko odpovesta
obe stranki
štirinajst dni pred koncem meseca. Po enem letu se odpovedni rok podaljša na 1 mesec, po preteku petih let na 2 meseca, po preteku 15 let pa na 3 mesece.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevki za nadomestila, nadomestila stroškov in odpravnine oziroma njihovo povračilo prenehajo 6 mesecev po njihovem nastanku. Pravica do letnega dopusta zastara po preteku dveh let od konca referenčnega leta, v katerem je nastala.


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr. nadomestilo za primer nezmožnosti opravljanja dela, prosti čas za uslužbence z lastnim podjetjem, prihodek za drva.