Entsendeplattform

Krmovinársky priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia zamestnancov súkromného sektora, tlače, novinárov a papierenského priemyslu (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier)


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 09. 2020


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv o 1,6 %
 • Preplatok zostáva v platnosti.


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 1 669,23 € do 2 162,60 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 016,54 € do 3 382,63 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 2 809,10 € do 6 821,99 €


Príplatky
S niektorými profesijnými zväzmi boli príplatky za 2. zmenu zjednotené.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 % pri deliteli základného platu 1/144.


Výpovedné lehoty
Platí výpovedná lehota uvedená v § 20 zákona o zamestnancoch
Pre zamestnávateľa:
pred ukončením 2. služobného roka 6 týždňov
po ukončení 2. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 5. služobného roka 3 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 4 mesiace
po ukončení 25. služobného roka 5 mesiacov

Pre zamestnanca: 1 mesiac, pozor: Dodržujte dohodu v pracovnej zmluve.


Pozor: Zánik pohľadávok
 • Preukázanie predošlých pracovných pomerov na započítanie odpracovanej doby – zánik po 2 mesiacoch
 • Príspevok za odjazdené kilometre – zánik po 2 mesiacoch
 • Odlučné – zánik po 3 mesiacoch
 • Pohľadávka na preplatenie nadčasov – zánik po 4 mesiacoch


Ďalšie sociálnopolitické výhody
 • Započítanie rodičovskej dovolenky na zvýšenie platu v rozsahu 10 mesiacov na dieťa
 • 6-mesačná ochranná doba pre učňov po ukončení učňovskej prípravy
 • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
 • Výročný bonus (odmena k pracovnému výročiu)
 • Skutočná efektívnosť zvyšovania platu

Weiterempfehlen