Entsendeplattform

Industrija krmil / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 9. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače po kolektivni pogodbi za 1,6 %
 • Preplačilo ostane.


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 1.669,23 € do 2.162,60 €
 • Kvalificirana dela: od 2.016,54 € do 3.382,63 €
 • Visokokvalificirana dela: 2.809,10 € do € 6.821,99


Nadomestila/dodatki
Z nekaterimi poklicnimi združenji so dogovorjeni dodatki za 2. izmeno.


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %, pri faktorju osnovne plače 1/144.


Odpovedni roki
Veljajo odpovedni roki iz 20. člena avstrijskega zakona o zaposlenih (AngG)
Za delodajalce:
pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 meseci
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 meseci
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev

Za delojemalce: 1 mesec, Opomba: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
 • Dokazila iz prejšnjih delovnih razmerij za priznavanje delovnih izkušenj – zapadlost po 2 mesecih
 • Kilometrina – zapadlost po 2 mesecih
 • Odpravnina – zapadlost po 3 mesecih
 • Zahteva do nadomestila za nadure – zapadlost po 4 mesecih


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Priznavanje obdobja mirovanja za napredovanje v obsegu 10 mesecev na otroka
 • 6-mesečna obveznost zaposlitve vajencev po zaključku vajeništva
 • Izredno plačilo božičnice in regresa
 • Jubilejni denarni prispevek (jubilejna nagrada)
 • Dejanska uporaba dveletnih povečanj

Weiterempfehlen