Entsendeplattform

Vrtnarska podjetja, Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko


Začetek veljavnosti
1. 1. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 3,0 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za Ø 6,24 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 8,92 € do 9,00 € na uro
  • Kvalificirana dela: od 9,87 € do 12,55 € na uro
  • Visokokvalificirana dela: € 15,69 EUR na uro


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 600,00 €
v 2. letu vajeništva: 675,00 €
v 3. letu vajeništva: 900,00 €


Nadomestila/dodatki
Dodatek za delo v umazanem okolju


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:

do dopolnjenega 1. leta delovne dobe 14 dni
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 1 mesec
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 20. letu delovne dobe (samo Spodnja Avstrija) 5 mesecev


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevki iz delovnega razmerja prenehajo po preteku
6 mesecev
po koncu koledarskega leta, v katerem so nastali.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa