Entsendeplattform

Sklenárske práce / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd o 4,0 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 11,20 € do 11,25 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 11,25 € do 12,23 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 12,50 € do 13,93 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 4,40 €
v 2. ročníku: 5,80 €
v 3. ročníku: 8,70 €
v 4. ročníku: 10,10 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnanec
  : od 1 týždňa až do 4 týždňov
 • Zamestnávateľ
  : od 1 týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 3 mesiacov
(pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky
uplatnené do 3 mesiacov
!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
 • Špeciálny príplatok: Vianočný a dovolenkový bonus