Entsendeplattform

Přeprava zboží / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz vida


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2020


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 2,2 %
  • Zvýšení odměny učňů o 2,5 %
  • Zvýšení příplatků o 2,5 %


Minimální mzda / minimální plat
např.
  • pomocní pracovníci, řidiči vozidel do 3,5 t: € 1 591,60
  • řidiči návěsových souprav: € 1 671,18
  • řidiči vozidel s nebezpečným nákladem: € 1 710,97
  • řidiči s ukončeným vzděláním pro návěsové soupravy: € 1 762,87
  • řidiči vozidel zásobujících čerpací stanice: € 1 802,66


Odměna učňů
v 1. roce učení: € 678,97
ve 2. roce učení: € 963,04
ve 3. roce učení: € 1 274,79
ve 4. roce učení (u dvouoborového učebního poměru): € 1 454,93


Příplatky/přirážky
Příplatek za práci přesčas v noci v době od 20 do 5 hodin 100 %
Cestovní náhrady v tuzemsku: € 26,40 za kalendářní den
Příspěvek za přenocování: € 15,00
Příplatek za ztížené pracovní podmínky při přepravě nábytku: € 5,84 za den nasazení
Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí v odpadovém hospodářství: € 15,95 za den nasazení
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí: 10 % příslušné mzdy podle kolektivní smlouvy


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin.
Příplatek za práci přesčas: 50 %, příplatek za práci přesčas v noci v době od 20 do 5 hodin 100 %


Výpovědní lhůty
Příslušnost zaměstnance k podniku až jeden rok 1 týden
Příslušnost zaměstnance k podniku až pět let 2 týdny
Příslušnost zaměstnance k podniku nad pět let 3 týdny


Upozornění: zánik nároků
Nároky zaměstnanců musí být u zaměstnavatele uplatněny písemně do tří měsíců po splatnosti.


Další vymoženosti sociální politiky
Náklady na kartu řidiče musí hradit zaměstnavatel.
Ten musí hradit i náklady na kurzy zákonem daného dalšího vzdělávání pro řidiče motorových vozidel.

Weiterempfehlen