Entsendeplattform

Branża transportu towarowego / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy vida


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 4,96%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 4,96%
  • Podwyżka dodatków płacowych o 4,96%


Płaca minimalna/pensja minimalna
na przykład:
  • Robotnicy niewykwalifikowani, kierowcy do 3,5 t: € 1695,40
  • Kierowcy pojazdów z naczepami: € 1759,41
  • Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne: € 1823,42
  • Kierowcy pojazdów z naczepami z ukończoną nauką zawodu: € 1877,05
  • Kierowcy zaopatrujący stacje benzynowe: € 1920,30


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 723,33
w 2. roku nauki: € 1025,97
w 3. roku nauki: € 1358,09
w 4. roku nauki (nauka dwóch zawodów równocześnie): € 1550,00


Dodatki/dopłaty
Dodatek za nadgodziny w nocy
w czasie od godz. 20:00 do godz. 5:00 100%
Dieta krajowa: € 26,40 za dzień kalendarzowy
Ryczałt za nocowanie: € 15,00
Dodatek za uciążliwe warunki pracy przy transporcie mebli: € 6,22 za dzień pracy
Dodatek za uciążliwe warunki pracy w gospodarce odpadami: € 16,99 za dzień pracy
Dodatek za brudną pracę: 10% płacy określonej w układzie zbiorowym pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: 50%, dodatek za nadgodziny w nocy w czasie od godz. 20:00 do godz. 5:00 100%


Okresy wypowiedzenia
Staż pracy w zakładzie do jednego roku 1 tydzień
Staż pracy w zakładzie do pięciu lat 2 tygodnie
Staż pracy w zakładzie powyżej 5 lat 3 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczeń pracowniczych należy dochodzić od pracodawcy na piśmie
w przeciągu trzech miesięcy
po terminie ich wymagalności.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Koszty karty kierowcy musi ponosić pracodawca.
Koszty nakazanych ustawowo kursów dokształcających dla kierowców [ukończonych w Austrii] muszą być również ponoszone przez pracodawcę.