Entsendeplattform

Hrnčíři, dlaždiči, obkladači a keramici / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko (kromě Korutan)


Začátek platnosti
1. 5. 2020


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 2,15 %
  • Stávající mzdy: zachování přeplatku (paralelní posun) kromě keramici


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 9,08 € do 11,94 €
  • Kvalifikované činnosti: od 9,61 € do 13,33 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 11,18 € do 14,04 €


Odměna učňů
Hrnčíři, dlaždiči a obkladači
1. rok učení: 3,87 €
2. rok učení: 5,16 €
3. rok učení: 6,29 €
4. rok učení: 7,65 €

Keramici
1. rok učení: 3,08 €
2. rok učení: 3,94 €
3. rok učení: 4,69 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: od 1 týdne do 3 týdnů
  • Zaměstnavatel: od 1 týdne do 3 týdnů


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že veškeré nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny do šesti měsíců, protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do osmi týdnů uplatněny soudní cestou!
Po ukončení pracovního poměru musí být všechny nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli uplatněny (i soudní cestou) zásadně do šesti měsíců!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • Platba cestovních náhrad pro služební cesty
  • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
  • Upozornění: Uplatňuje se zákon o dovolené a odstupném (BUAG) (kromě keramiků)

Weiterempfehlen