Entsendeplattform

Zpracování dřeva a plastů Stručný / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2020


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 2,2 %
  • Stávající mzdy: zachování přeplatku (paralelní posun)


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 8,86 € do 10,84 €
  • Kvalifikované činnosti: od 9,12 € do 12,55 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: 10,91 € až 13,05 €


Odměna učňů
Truhlářská živnost a technika
Truhlářská živnost Truhlářská technika
v 1. roce učení: 665,59 € 665,59 €
ve 2. roce učení: 830,15 € 830,15 €
ve 3. roce učení: 972,70 € 1 246,27 €
ve 4. roce učení: 1 093,23 € 1 563,86 €
Dřevozpracující živnost:
v 1. roce učení: 633,09 €
ve 2. roce učení: 796,61 €
ve 3. roce učení: 928,67 €
ve 4. roce učení: 1 005,19 €
Karosáři, autolakýrníci a koláři
v 1. roce učení: 620,00 €
ve 2. roce učení: 783,00 €
ve 3. roce učení: 956,00 €
ve 4. roce učení: 1 067,00 €
Zpracování plastů a technika zpracování plastů
Zpracování plastů Technika zpracování plastů
v 1. roce učení: 683,40 € 683,40 €
ve 2. roce učení: 928,20 € 928,20 €
ve 3. roce učení: 1 101,60 € 1 203,60 €
ve 4. roce učení: 1 193,40 € 1 519,80 €
Výrobci hudebních nástrojů
v 1. roce učení: 610,00 €
ve 2. roce učení: 760,00 €
ve 3. roce učení: 940,00 €
ve 4. roce učení: 1 050,00 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec/zaměstnavatel: 1 týden ke konci pracovního týdne do 9 týdnů


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že po ukončení pracovního poměru nároky na smluvní mzdu vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny ústně nebo písemně do tří měsíců, protože jinak zanikají! Neúspěšně uplatněné nároky zanikají, pokud nejsou do 18 měsíců od prvního vznesení uplatněny soudně.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Ochrana před výpovědí podle § 15 zákona o ochraně matek se prodlužuje na dobu trvání nároku na přídavek na péči o dítě upraveného spolkovým zákonem, nejdéle však do 30. měsíce.
  • Zvláštní platba: příspěvek na dovolenou a vánoční odměna.

Weiterempfehlen