Entsendeplattform

Branża obróbki drewna i tworzyw sztucznych / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 2,2 %
  • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe)


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 8,86 € do 10,84 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 9,12 € do 12,55 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 10,91 € do 13,05 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Rzemiosło stolarskie i technika stolarska
Rzemiosło stolarskie Technika stolarska
w 1. roku nauki: 665,59 € 665,59 €
w 2. roku nauki: 830,15 € 830,15 €
w 3. roku nauki: 972,70 € 1246,27 €
w 4. roku nauki: 1093,23 € 1563,86 €
Działalność związana z kształtowaniem drewna:
w 1. roku nauki: 633,09 €
w 2. roku nauki: 796,61 €
w 3. roku nauki: 928,67 €
w 4. roku nauki: 1005,19 €
Technika wytwarzania karoserii, lakiernicy karoserii i kołodzieje
w 1. roku nauki: 620,00 €
w 2. roku nauki: 783,00 €
w 3. roku nauki: 956,00 €
w 4. roku nauki: 1067,00 €
Przetwórstwo tworzyw sztucznych i technika tworzyw sztucznych
Przetwórstwo tworzyw sztucznych Technika tworzyw sztucznych
w 1. roku nauki: 683,40 € 683,40 €
w 2. roku nauki: 928,20 € 928,20 €
w 3. roku nauki: 1101,60 € 1203,60 €
w 4. roku nauki: 1193,40 € 1519,80 €
Wytwórcy instrumentów muzycznych
w 1. roku nauki: 610,00 €
w 2. roku nauki: 760,00 €
w 3. roku nauki: 940,00 €
w 4. roku nauki: 1050,00 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • Przez pracownika/pracodawcę: Od 1 tygodnia z końcem tygodnia pracy aż do 9 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że po zakończeniu stosunku zatrudnienia wszelkich roszczeń o wynagrodzenie umowne należy dochodzić od pracodawcy w formie ustnej lub pisemnej w przeciągu 3 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! Bezskutecznie dochodzone roszczenia przepadają, gdy w przeciągu 18 miesięcy od pierwszego wysunięcia roszczeń nie zostanie wytoczony proces przed sądem.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Ochrona przed wypowiedzeniem na podstawie § 15 MSchG (austr. ustawa o ochronie macierzyństwa) obowiązuje w okresie uregulowanego w przepisach federalnych prawa do zasiłku wychowawczego, jednakże nie dłużej niż do 30. miesięca.
  • Wypłata specjalna: dodatek urlopowy i gratyfikacja bożonarodzeniowa

Weiterempfehlen