Entsendeplattform

Spracovanie dreva a plastu / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 2,2 %
  • Skutočná výška platov: Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 8,86 € do 10,84 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 9,12 € do 12,55 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 10,91 € do 13,05 €


Odmeny učňov
Stolársky priemysel a stolárska technika
Stolársky priemysel Stolárska technika
v prvom ročníku: 665,59 € 665,59 €
v druhom ročníku: 830,15 € 830,15 €
v treťom ročníku: 972,70 € 1 246,27 €
v 4. ročníku: 1 093,23 € 1 563,86 €
Drevospracujúci priemysel
v prvom ročníku: 633,09 €
v druhom ročníku: 796,61 €
v treťom ročníku: 928,67 €
v 4. ročníku: 1 005,19 €
Technika konštrukcie karosérií, lakovač karosérií a kolár
v prvom ročníku: 620,00 €
v druhom ročníku: 783,00 €
v treťom ročníku: 956,00 €
v 4. ročníku: 1 067,00 €
Spracovanie plastu a plastová technika
Spracovanie plastu Plastová technika
v prvom ročníku: 683,40 € 683,40 €
v druhom ročníku: 928,20 € 928,20 €
v treťom ročníku: 1 101,60 € 1 203,60 €
v 4. ročníku: 1 193,40 € 1 519,80 €
Výrobca hudobných nástrojov
v prvom ročníku: 610,00 €
v druhom ročníku: 760,00 €
v treťom ročníku: 940,00 €
v 4. ročníku: 1 050,00 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa na konci pracovného týždňa až do 9 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že po ukončení pracovného pomeru musia byť pohľadávky na zmluvnú mzdu voči zamestnávateľovi ústne alebo písomne uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Neúspešne uplatnené pohľadávky prepadajú, ak neboli súdne vyžiadané do 18 mesiacov od prvého uplatnenia.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Ochrana pred prepúšťaním § 15 Zákona o ochrane matky sa predlžuje na trvanie nároku na rodičovský príspevok stanoveného zákonom spolkovej republiky, najdlhšie však do 30. mesiaca.
  • Špeciálny príplatok: Dovolenkový a vianočný bonus

Weiterempfehlen