Entsendeplattform

Dejavnost predelave lesa in umetne mase / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau-Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 2,2 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 8,86 € do 10,84 €
  • Kvalificirana dela: od 9,12 € do 12,55 €
  • Visokokvalificirana dela: 10,91 € do 13,05 €


Nadomestilo za vajence
Mizarska industrija in mizarska tehnika
Mizarska industrija Mizarska tehnika
v 1. letu vajeništva: 665,59 € 665,59 €
v 2. letu vajeništva: 830,15 € 830,15 €
v 3. letu vajeništva: 972,70 € 1.246,27 €
v 4. letu vajeništva: 1.093,23 € 1.563,86 €
Dejavnost predelave lesa
v 1. letu vajeništva: 633,09 €
v 2. letu vajeništva: 796,61 €
v 3. letu vajeništva: 928,67 €
v 4. letu vajeništva: 1.005,19 €
Izdelava karoserij, lakiranje karoserij in kolarji
v 1. letu vajeništva: 620,00 €
v 2. letu vajeništva: 783,00 €
v 3. letu vajeništva: 956,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.067,00 €
Dejavnost predelovanja umetne mase in tehnika umetne mase
Dejavnost predelovanja umetne mase Tehnika umetne mase
v 1. letu vajeništva: 683,40 € 683,400 €
v 2. letu vajeništva: 928,20 € 928,20 €
v 3. letu vajeništva: 1.101,60 € 1.203,60 €
v 4. letu vajeništva: 1.193,40 € 1.519,80 €
Proizvajalci glasbenih instrumentov
v 1. letu vajeništva: 610,00 €
v 2. letu vajeništva: 760,00 €
v 3. letu vajeništva: 940,00 €
v 4. letu vajeništva: 1.050,00 €


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe delavca:
  • Delojemalci/delodajalci: 1 teden do konca delovnega tedna do 9 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v pisni ali ustni obliki v 3 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljaviti! Neuspešno predloženih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati, če v 18 mesecih od prvega uveljavljanja ni začet sodni postopek.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Varstvo pred odpovedjo v skladu s 15. členom avstrijskega zakona o materinskem varstvu (MSchG) velja za zvezno določeno trajanje zahtevkov za dodatek za nego otroka, vendar največ do 30. meseca.
  • Posebni prejemek: regres in božičnica

Weiterempfehlen