Entsendeplattform

Dejavnost predelave lesa in umetne mase / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau-Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 1,8–2,1 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 9,05 € do 11,07 €
  • Kvalificirana dela: od 9,31 € do 12,81 €
  • Visokokvalificirana dela: 11,14 € do 13,32 €


Nadomestilo za vajence
Mizarska industrija in mizarska tehnika
Mizarska industrija Mizarska tehnika
v 1. letu vajeništva: 700,00 € 700,00 €
v 2. letu vajeništva: 847,58 € 847,58 €
v 3. letu vajeništva: 993,13 € 1.272,44 €
v 4. letu vajeništva: 1.116,19 € 1.596,70 €
Dejavnost predelave lesa
v 1. letu vajeništva: 666,00 €
v 2. letu vajeništva: 813,34 €
v 3. letu vajeništva: 948,17 €
v 4. letu vajeništva: 1.026,30 €
Izdelava karoserij, lakiranje karoserij in kolarji
v 1. letu vajeništva: 631,16 €
v 2. letu vajeništva: 797,09 €
v 3. letu vajeništva: 973,21 €
v 4. letu vajeništva: 1.086,21 €
Dejavnost predelovanja umetne mase in tehnika umetne mase
Dejavnost predelovanja umetne mase Tehnika umetne mase
v 1. letu vajeništva: 695,70 € 695,70 €
v 2. letu vajeništva: 944,91 € 944,91 €
v 3. letu vajeništva: 1.121,43 € 1.225,26 €
v 4. letu vajeništva: 1.214,88 € 1.547,16 €
Proizvajalci glasbenih instrumentov
v 1. letu vajeništva: 627,51 €
v 2. letu vajeništva: 781,81 €
v 3. letu vajeništva: 966,98 €
v 4. letu vajeništva: 1.080,14 €


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe delavca:
  • Delojemalci/delodajalci: 1 teden do konca delovnega tedna do 9 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v pisni ali ustni obliki v 3 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljaviti! Neuspešno predloženih zahtevkov ni več mogoče uveljavljati, če v 18 mesecih od prvega uveljavljanja ni začet sodni postopek.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Varstvo pred odpovedjo v skladu s 15. členom avstrijskega zakona o materinskem varstvu (MSchG) velja za zvezno določeno trajanje zahtevkov za dodatek za nego otroka, vendar največ do 30. meseca.
  • Posebni prejemek: regres in božičnica