Entsendeplattform

Tesarji / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivni pogodbi za 2,1 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: 12,64 € do 14,01 €
  • Kvalificirana dela: od 14,50 € do 14,95 €
  • Visokokvalificirana dela: 15,54 € do 16,82 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 4,40 €
v 2. letu vajeništva: 5,90 €
v 3. letu vajeništva: 8,80 €
v 4. letu vajeništva: 11,70 €


Nadomestila
Različni dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost za določena dela


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe delavca:
  • Delojemalci: od kadar koli do 4 tedne, vsakič do zadnjega delovnega dne v koledarskem tednu
  • Delodajalci: od kadar koli do 4 tedne, vsakič do zadnjega delovnega dne v koledarskem tednu


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v v 6 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Po zaključku delovnega razmerja je treba vse zahtevke iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predložiti v 3 mesecih, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v 3 mesecih!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Plačilo odpravnine
  • Posebni prejemek božičnice
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)