Entsendeplattform

Tesarji / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau – Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivni pogodbi za 4,0 %


Minimalna plača
 • Preprosta dela: 13,15 € do 14,57 €
 • Kvalificirana dela: od 15,08 € do 15,55 €
 • Visokokvalificirana dela: 16,16 € do 17,49 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 4,58 €
v 2. letu vajeništva: 6,14 €
v 3. letu vajeništva: 9,15 €
v 4. letu vajeništva: 12,17 €


Nadomestila
Različni dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost za določena dela


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 39 ur
.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe delavca:
 • Delojemalci
  : od kadar koli do 4 tedne, vsakič do zadnjega delovnega dne v koledarskem tednu
 • Delodajalci
  : od kadar koli do 4 tedne, vsakič do zadnjega delovnega dne v koledarskem tednu


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v
v 6 mesecih
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati
! Po zaključku delovnega razmerja je treba vse zahtevke iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predložiti
v 3 mesecih
, sicer jih
ni več mogoče uveljavljati!
Če jih delodajalec zavrne, jih je treba
sodno uveljavljati v 3 mesecih
!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
 • Plačilo odpravnine
 • Posebni prejemek božičnice
 • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)